Giỏ hàng

Sản phẩm: 1

Giỏ hàng
STT  Ảnh SP Tên sản phẩmSố lượng Giá Thành tiền  
Cửa ABS Young Lim YA13 Dark Ivy    VND   VND  Xóa
Tổng số VND  
   
Trên đây là các mặt hàng đã có trong giỏ, bạn có thể thay đổi số lượng của từng sản phẩm bằng cách nhấp chuột vào ô số lượng và điền vào giá trị mới, sau đó nhấp chuột vào nút Cập nhật.
Nếu bạn muốn xóa một mặt hàng trong giỏ hàng bạn nhấp chuột vào nút Xóa của sản phẩm tương ứng.
Sau khi đã lựa chọn xong các sản phẩm vừa ý, bạn hãy chọn Gửi đơn hàng để tiếp tục phiên mua bán.
Để quay lại mua sản phẩm khác chọn Tiếp tục mua.